کمیسیون تامین مالی و سرمایه‌گذاری

این کمیسیون در راستای بررسی مشکلات تامین مالی استارتاپ‌ها فعالیت می‌کند.
کمیسیون تامین مالی و سرمایه‌گذاری، با هدف شناسایی مشکلات مرتبط بر ارائه خدمات تامین مالی و ارائه راهکارهای رفع آنها و همچنین مدل‌های توسعه آنها با جلساتی که با برخی نقش‌آفرینان و مسئولان حوزه اقتصاد دیجیتال برگزار می‌کند، تشکیل شده است. ارتباط با بانک‌ها، صندوق‌های پژوهش و فناوری و سایر صندوق‌های توسعه‌ای، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر نهادهای مالی برای توسعه و و ارتقا آگاهی اعضای انجمن، از مواردی است که این کمیسیون در برنامه‌های خود قرار داده است.
کمیسیون تامین مالی و سرمایه‌گذاری تلاش می کند تا با ارائه راهکارها و استراتژی‌های مناسب و با برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی این حوزه، بهبود و توسعه بخش مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال را ترویج دهد.
از جمله اهداف این کمیسیون می‌توان به ارتقاء آگاهی و دانش مالی و سرمایه گذاری در جامعه تجارت الکترونیک، همکاری با نهادها و سازمان‌های مرتبط در جهت شفاف‌سازی و بهبود سیستم های مالی و سرمایه گذاری در تجارت الکترونیک و ایجاد روابط و همکاری با نهادهای مربوط، جهت تسهیل و ارتقا اطلاعات کسب و کارهای اینترنتی در زمینه تامین مالی و سرمایه‌گذاری می‌توان اشاره کرد.
بررسی مواردی چون جذب سرمایه با روش IPO، جذب سرمایه با روش ورود سرمایه‌گذار جدید، تامین مالی جمعی و تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و استفاده از ابزارهای مالی، از جمله سرفصل‌هایی است که در کمیسیون تامین مالی و سرمایه‌گذاری انجمن تجارت الکترونیک تهران، دنبال می‌شود.