کمیسیون سلامت دیجیتال

این کمیسیون در راستای هم‌صدایی شرکت‌های سلامت دیجیتال شکل گرفته است.
کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران با هدف حفظ و توسعه سلامت دیجیتال در حوزه تجارت الکترونیک، تشکیل شد. این کمیسیون تلاش می‌کند تا با ارائه راهکارها و استراتژی‌های مناسب، موضوع سلامت را در فضای دیجیتال ترویج دهد.

اهداف اصلی کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک عبارتند از:

۱.ایجاد آگاهی و بالابردن سطح دانش درباره مسائل سلامت دیجیتال در صنعت تجارت الکترونیک
۲.همکاری با نهادها و سازمان‌های مرتبط در جهت توسعه و بهبود سیاست‌ها و قوانین مربوط به سلامت دیجیتال.
۳.بررسی و حل مسائل و دغدغه‌های شرکت‌های حوزه سلامت دیجیتال

برای دستیابی به اهداف خود، کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران از خط مشی‌های زیر پیروی می‌کند:

۱. آگاهی‌بخشی و آموزش عمومی درباره مسائل و چالش‌های سلامت دیجیتال در تجارت الکترونیک.
۲. ترویج استفاده از فناوری‌ها و روش‌های جدید در حوزه تجارت الکترونیک.
۳. همکاری با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط جهت توسعه و بهبود سیاست‌ها و قوانین مربوط به سلامت دیجیتال.
۴.برگزاری کارگاه‌ها و همایش‌های آموزشی جهت ارتقاء دانش و آگاهی اعضا در زمینه سلامت دیجیتال