حفظ یکپارچگی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، خواست تمامی فعالان تجارت الکترونیک کشور است

حفظ یکپارچگی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، خواست تمامی فعالان تجارت الکترونیک کشور است درخواست انجمن تجارت الکترونیک تهران به برگزاری هر چه سریع‌تر انتخابات اتحادیه انجمن...

اخبار انجمن