حفظ یکپارچگی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، خواست تمامی فعالان تجارت الکترونیک کشور است

حفظ یکپارچگی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، خواست تمامی فعالان تجارت الکترونیک کشور است درخواست انجمن تجارت الکترونیک تهران به برگزاری هر چه سریع‌تر انتخابات اتحادیه انجمن...

اخبار انجمن
تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نهایی شد

تفکیک اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی به دو اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی خدماتی به تصویب هیات...

سایر