برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن تجارت الکترونیک تهران

مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن تجارت الکترونیک تهران، روز شنبه 31 تیرماه در ساختمان شماره سه اتاق بازرگانی برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن، مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن که روز ‌شنبه 31 تیرماه از ساعت 8 صبح در محل ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی، سالن همایش امین‌الضرب خانه تشکل‌های اتاق به آدرس خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزاحسنی، پلاک 18 طبقه اول برگزار می‌شود.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده

– تغییر و اصلاح مواداساسنامه

دستور جلسه مجمع عمومی عادي ساليانه

1-  ارائه گزارش عملكرد انجمن در سال ١٤٠١ و بررسي برنامه ها و پيشنهادات توسعه فعاليت هاي انجمن

2-  استماع گزارش هيات مديره در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به ٢٩ اسفند ١٤٠١ و استماع گزارش بازرس قانوني

3-  رسبدگي و تصويب صورت هاي مالي و ترازنامه انجمن در سال مالي منتهي به٢٩ اسفند ١٤٠١

4-  انتخاب اعضاي هيات مديره

5-  انتخاب حسابرس بازرسين قانوني اصلي و علي البدل سال مالي ١٤٠٢

6- انتخاب روزنامه كثير الانتشار

7- تصمیم‌گیری و تصویب در رابطه با سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی(سالیانه) است.

شایان ذکر است هر عضو حقوقی در انجمن، جهت شرکت در مجامع عمومی و انشا رای، باید عضو هیات مدیره یا مدیرعامل یا نماینده عضو مربوط به همراه معرفی‌نامه با امضای صاحبان امضای مجاز باشد. نماینده مذبور مکلف است شخصا و اصالتا در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد. ضمنا اشخاص حقوقی و حقیقی می‌توانند وکالت یک عضو دیگر را در مجمع دارا باشند.

همچنین لازم است اعضا حاضر در مجمع، کارت عضویت یا بازرگانی اتاق تهران و كپي آن کارت ملی و كپي آن روزنامه رسمی اعضا حقوقی شامل اطلاعات هیات مدیره و نامه نمايندگي در دونسخه را حتما به همراه داشته باشند.

*
*
*