دلیری تاکید کرد: استفاده از اعتبار مالیاتی در قانون جهش تولید دانش بنیان

معاون سابق مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان، درباره اعتبار مالیاتی است، بیان کرد: اعتبار مالیاتی یعنی شما بتوانید مالیات بر درآمد را در بندهایی که قانون گفته استفاده کنید.

به گزارش روابط عمومی انجمن تجارت الکترونیک تهران، کارگاه «نحوه استفاده از قانون جهش تولید دانش بنیان» از سلسله کارگاه‌های تخصصی انجمن، با حضور علیرضا دلیری، معاون سابق مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، روز گذشته در سالن کارآفرینان ساختمان شماره سه اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

در این نشست که با استقبال همراه بود، علیرضا دلیری، با بیان اینکه قانون جهش تولید دانش بنیان با قانونی که در سال ۸۹ تصویب شد، متفاوت است، گفت: در آن قانون، بحث حمایت از شرکت‌های دانش بنیان مطرح بود اما در قانون جدید، نگاه به اقتصاد دانش بنیان است و قصد دارد همه بخش‌هایی را که می‌توانند در اکوسیستم فناوری و نوآوری موثر باشند، با این قانون همراه کند.

وی با اشاره به اینکه این قانون ۲۰ ماده دارد که ۱۵ ماده آن عملیاتی است و باقی آن مسائل عمومی است، ادامه داد: هر ۱۵ ماده یک قانون و توضیحات مفصلی برای استفاده شرکت‌ها دارد. طی این مدت به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از شرکت‌ها از بندهای این قانون، اطلاع ندارند که چه بهره برداری‌هایی از آن می‌توان کرد. شاید خیلی هم در این قانون زمان وجود نداشته باشد و ممکن است دولت آن را محدود کند.

معاون سابق مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری عنوان کرد: بحث امروز ما این است که بتوانیم ماده ۱۱ این قانون را که اعتبار مالیاتی است بیان کنیم. در ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، مساله‌ای به عنوان اعتبار مالیاتی مطرح است، یعنی اینکه شما بتوانید مالیات بر درآمد را در بندهایی که قانون گفته استفاده کنید. در واقع قانون‌گذار گفته، مالیاتی که به دارایی واریز می‌کنید در این قانون استفاده کنید.

دلیری با تاکید بر اینکه چند منبع در این ماده مشخص شده به بند «ب» این قانون اشاره و توضیح داد: در این بند، گفته شده همه شرکت‌های تولیدی و خدماتی، که یک سال صورت‌های مالی داشته و واحد آرندی داشته باشند، می‌توانند صددرصد اعتبار مالیاتی که همان مالیات بر درآمد است، در R&D خود هزینه کنند.

وی اظهار کرد: در اینجا قانونگذار بر این باور بوده که شرکت‌های بخش خصوصی را با تحقیق و توسعه آشنا و درگیر کند. به عبارت دیگر باید گفت که در این مورد، بحث کسب و کارهای نوین است و اگر این کسب و کارها R&D نداشته باشند، دیگر کسب و کار نوین صورت نمی‌گیرد. لذا کسب‌وکارهای نوین باید بتوانند با تحقیق و توسعه شکل بگیرند.

معاون سابق مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در ادامه به بند «ت» این قانون نیز اشاره کرد و گفت: این بند با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان، مواردی به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و موسسات متقاضی اعطا شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود.

دلیری ادامه داد: به عبارت دیگر این بند مربوط به اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری است که شرکت‌ها می‌توانند از توان مالیاتی خود برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنند.

در پایان به بندهای مختلف این قانون اشاره و توضیحاتی در این مورد ارائه شد و در آخر نیز پرسش و پاسخ حاضران درباره این ماده و قانون، برگزار شد.

گفتنی است همه فرم‌ها و توضیحات قانون جهش تولید دانش بنیان در سایت Etebar14.ir وجود دارد و شرکت‌ها می‌توانند برای دریافت فرم‌ها به این سامانه مراجعه کنند.

*
*
*