کسب رتبه سوم انجمن تجارت الکترونیک تهران در اولین دوره رتبه‌بندی تشکل‌های اتاق بازرگانی استان تهران

در اولین دوره رتبه‌بندی تشکل‌های اتاق بازرگانی استان تهران انجمن تجارت الکترونیک تهران توانست رده سوم این رتبه‌بندی را کسب کند.

به گزارش روابط عمومی انجمن تجارت الکترونیک تهران، مراسم اعلام نتایج رتبه‌بندی تشکل‌های اقتصادی استان تهران و اعطای جوایز به تشکل‌های برتر با حضور رئیس و دبیرکل اتاق تهران، رئیس خانه صنعت و معدن تهران و نمایندگان تشکل‌های اقتصادی برگزار شد.

در این مراسم از میان 31 تشکل اتاق بازرگانی تهران پس از ارزیابی‌های صورت گرفته و رتبه‌بندی تشکل‌ها از سوی اتاق ایران، 16 تشکل و انجمن توانستند شرایط لازم برای رتبه‌بندی را داشته باشند. بر اساس این رتبه‌بندی هیچ تشکلی موفق به کسب امتیازات لازم برای قرار گرفتن در رتبه نخست را نداشت و انجمن تجارت الکترونیک تهران توانست با کسب امتیازات لازم، در رده سوم این رتبه‌بندی قرار گیرد.

سپیده امیدی، مدیر مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران نیز در این مراسم، به تشریح فرآیند ارزیابی تشکل‌های اقتصادی استان تهران پرداخت و با اشاره به اینکه معیارهای حکمرانی، عضویت، خدمات، تنظیم‌گری و تاثیرگذاری، در ارزیابی تشکل‌های تهران مورد توجه قرار گرفت، میانگین امتیاز تشکل‌های اتاق تهران در اولین دوره رتبه‌بندی‌ها در این بخش را 30.26 اعلام کرد و یادآور شد که پس از رتبه‌بندی صورت گرفته، توسعه و تقویت تشکل‌ها برای ارتقا به سطح کیفی و کمی مناسب، در دستورکار قرار می‌گیرد. وی تصریح کرد که طی این ارزیابی‌ در اولین دوره رتبه‌بندی، هیچ تشکلی موفق به کسب رتبه اول نشد.

*
*
*