توضیحات تکمیلی و رفع ابهام درباره بخش‌هایی از گزارش دوم کیفیت اینترنت در ایران 

پس از انتشار گزارش دوم انجمن تجارت الکترونیک با موضوع «کیفیت اینترنت در ایران» بازخوردها و تحلیل‌های متعددی در خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی مختلف منتشر...

اخبار انجمن
انجمن تجارت الکترونیک تهران دومین گزارش کیفیت اینترنت ایران را منتشر کرد

به گزارش روابط عمومی انجمن، دومین گزارش کیفیت اینترنت در ایران، صبح روز دوشنبه 25 دی ماه، با حضور اعضای انجمن تجارت الکترونیک تهران، مدیران...

اخبار انجمن
دومین گزارش کیفیت اینترنت در ایران

دومین گزارش کیفیت اینترنت در ایران، توسط کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران منتشر شد. به گزارش روابط عمومی انجمن تجارت الکترونیک تهران،...

اخبار انجمن
رویداد رونمایی از دومین گزارش کیفیت اینترنت در ایران توسط انجمن تجارت الکترونیک تهران

ششمین نشست صبحانه انجمن تجارت الکترونیک تهران، با هدف رونمایی از دومین گزارش کیفیت اینترنت در ایران و با حمایت هاست‌ایران برگزار می‌شود. به گزارش...

در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد: جلسه بررسی گزارش کیفیت اینترنت انجمن تجارت...

دوشنبه جلسه بررسی گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران در عمارت کلاه فرنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انجمن، دوشنبه...

اخبار انجمن