کارزار مخالفت با تحریم‌های فناوری علیه مردم ایران

کارزاری با محوریت «مخالفت با تحریم‌های فناوری علیه مردم ایران» توسط کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران راه‌اندازی شد. کمیسیون اینترنت و زیرساخت...

اخبار انجمن
رویداد رونمایی از دومین گزارش کیفیت اینترنت در ایران توسط انجمن تجارت الکترونیک تهران

ششمین نشست صبحانه انجمن تجارت الکترونیک تهران، با هدف رونمایی از دومین گزارش کیفیت اینترنت در ایران و با حمایت هاست‌ایران برگزار می‌شود. به گزارش...

کیفیت اینترنت در ایران؛ گزارش تحلیلی اختلالات، محدودیت‌ها و سرعت اینترنت در ایران

انجمن تجارت الکترونیک تهران، در دومین نامه خود به رئیس جمهور، گزارش کاملی از وضعیت اینترنت در ایران ارائه کرد. به گزارش انجمن تجارت الکترونیک...

اخبار انجمن